6 つくりぬしを賛美します

1. Tsukurinushi o sanbi shimasu
  Mimae ni susumi hirefushi
  Sasagemasu mi mo tamashii mo
  Kiyoi Shu no mina o kansya shite.

2. Zennou no kami o sanbi shimasu
  Arashi to nami o shizumete
  Kokoromi ni uchikatsu chikara
  Ataeru megumi ni kansha shite


3. Kokoro komete sanbi shimasu
  Yorokobi no koe awasete
  Tsuyoi te de itsumo michibiku
  Aganai no kami ni kansha shite
 
戻る