8 心の底より

1. Kokoro no soko yori Kami ni kansya sen,
   Kono asa o mukae Kami o tataen.
   Miko o okuri warera o sukuu,
   Kami ni eikou are, tokoshie made.
2. Megumi ni tsutsumare mimamori uke,
   Osore to fuan no yoru wa suginu.
   Arata naru hi Waga tsumi yurushi,
   Inochi o tamae to setsu ni inoru.

3. Itsukushimi fukaki mite ni yudanen,
   Konomi mo kokoro mo, hibi no kate mo,
   Tomo ni ikuru aisuru mono mo,
   Atae rareshi mono, sono subete o.

4. Megumi no michibiki yutaka nareba,
   Waganasu subete wa syukufuku uke,
  Yorokobi mote isoshimu ware wa
  Kokoro yori utawan,"yoki Shu yo, amen".

戻る