15 みことばにより

1. Mikotoba ni yori tenchi wa nareri.
   Ten no tsukai no Hareruya hibiku.

2. Heiwa non miko no umareshi asa wa
   Homeuta ten ni sayaka ni hibiku.

3. Chi no mono subete horobiyuku tomo,
  Ou wa tsukuraruru aratana tenchi.

4. Futatabi Shu Iesu kitamou hi made,
  Yo ni aru seito homeuta utawan. 

5. Imawa no toki mo homeuta utai,
  Shi ni katsu megumi warera ni tamae.

戻る