17 聖なる主の美しさと

1.Sei naru Shu no utsukushisa to
  Sono sakae o aoide,
  Magokoro mote mimae ni tachi
  Mina o tatae,agameyou.

2.Omoni subete Shu ga kawatte
  Otte kudasaru ureshisa.
  Nayami ooi yo no tabiji mo
  Michibiku Shu no mimegumi.

3.Kokoro tsukushi Shu ni tsukaeyou.
  Toruni taranu watashi no
  Ai no waza mo, mi mo kokoro mo
  Shu wa ukeire,yorokobu.

4.Yami o kaete hikari to suru
   Shu no megumi no toutosa.
   Nozomi wa waki,osore wa kie,
   Mune ni michiru yorokobi.

戻る