19 み栄え告げる歌は

1.Misakae tsugeru uta wa
  Kokoro ni hibikiwatari,
 Waga ogori uchikudaku,Hareruya.


2.Homeuta utau goto ni
 Waga kokoro uchifurue,
 MiKami eto manekareru,Hareruya.

3.Mimae ni tomo ni tsudou
 Warera Shu no akashibito.
 Mikotoba o tsutaeyou,Hareruya.


4.Iki aru mono wa subete
 Shirabe ni awase utae.
 Misakae wa tada Kami ni,Hareruya.
                   Amen.
戻る