21 主をほめたたえよ

1.  Shu o hometataeyo. utae Hareruya
 Yorokobi o mote
 Shu o hometataeyo.

 Te o uchi thuthu koto o narase,

 Utae homeyo Kami no miwaza.

 Shu o hometataeyo.
 
2.  Shu no sukui o shire.

 Jyuujika no ue de nashitoge rareta

 Shu no sukui o shire.

 Ookina ai itsukushimi de

 Shu wa anata o miidasareta.

 Shu o hometataeyo.
 
3.  Shu o mukaeyo,ima.

 Hanamuko Iesu o iwai no seki e.

 Shu o mukaeyo,ima.

 Miyo Sakae ni kagayaku ou.

 Utae yorokobe Hareruya.

 Shu o hometataeyo.


戻る