42-2 ӂт

Kansya sabira Kami no miwaza,

Kansya sabira sukui no misochi.

߂