50 みことばもて主よ

1. Mikotobamote Shu yo,warera o sasaete
  Uchikudaki tamae,shu ni somuku aku o.

2. Shimeshi tamae Shu yo,kono yo ni chikara o.
  Shu koso waga toride,warera Shu o tataen.

3. Seirei o kudashite hitotsu to shitamae.

  Owari no toki ni wa inochi o tamae ya.

戻る