51 ˆ¤‚·‚éƒCƒFƒX‚æ

1. Aisuru Iesu yo,warera koko ni ari.
@ Yo no omoi mina ushiro ni shirizoke,
@ Mikotoba shitaite,koko ni atsumarinu.


2DWarera no omoi,yami ni tozasarenu.
@ Tada machi nozomu seirei no hikari o.
@ Kiyoki mimune nomi hatashi tamae,Shu yo.


3DSakae no Shu iesu,hikari no hikari yo.
@ Kokoro to mimi to kuchibiru kiyomete,
@ Sanbi to inori o sasage sase tamae.

–ß‚é