54 聖霊みちびく神のことばは

1. Seirei michibiku Kami no kotoba wa
  Makoto no oshie no hikari hanatsu.

2. Eikou kagayaku seinaru fumi wa,
  Subete no jidai o terasu hikari.

3. Megumi wa yutaka ni teru hi no gotoku
  Amaneku sekai no ue ni sosogu.

4. Kuraki yo o terasu miKami no chie ni
  Tsukizaru yorokobi sasage utawan.

5. Yorokobi isamite miashi no ato o
  Sakae no asa made tadori tuzuken.

戻る