62 天にいますわたしたちの父
1.  Ten ni imasu watashitachi no Chichi,
 watashitachi no Shu yo,

 Mina ga agameraremasu youni,
 watashitachi no Shu yo.

2. Mikuni ga kimasuyouni,
 watashitachi no shu yo,
 
 Anata no kuni ga kimasu youni,
 watashitachi no Shu yo.

3. Mikokoro ga ten to onajiku,
 watashitachi no Shu yo,

 Chi demo okonaware masuyouni,
 watashitachi no Shu yo.

4.  Kyou no pan o kyou konohi ni,
 watashitachi no Shu yo,

 Watashitachi ni ataete kudasai,
 watashitachi no Shu yo.

5.  Tsumi o yurushite kudasai,
 watashitachi no Shu yo,

 Watashitachi mo yurushiaimasu,
 watashitachi no Shu yo.

6. Kokoromi ni awasenaide,
 watashitachi no Shu yo,

 Aku kara sukuidashite kudasai,
 watashitachi no Shu yo.

7. Kuni mo chikara mo sakae mo,
 watashitachi no Shu yo,

 Kagirinaku anata no mono desu. Amen
戻る