69 神はそのひとり子を

 (kakubu no hajime ni)
   Kami wa sono hitorigo o jujika ni tsukete,
  Manekareru, watashitachi subete no kodomo o.

1 Tsumino naka kurushimu Shuno kodomotachi yo,
   Awaremi to yurushi o negaou , ima.

2 Atarashiku umareru yakusoku o shinji ,
   Inoritsutsu sennrei o ukeyou, ima.

3 Kurayami mo osorezu ,susumiyukou, tomoni.
  Tsumi to shi ni uchikatsu Shu ga orareru.

 (owarini)
   Kami wa sono hitorigo o jujika ni tsukete,
  Manekareru, watashitachi subeteno kodomo o.

戻る