70 聖霊のしるしの

1.  Seirei no shirushi no kono mizu  ni yori
  Seinaru syukufuku kono ko ni yadoru.
 

2.  Fukai ai ni yori Kami no ko to sare,

  Inochi to yorokobi afureru egao.
 

3.  Shu no te ni yudaneru itoshii takara

  Shu no na ni mamorare aratani ikiru.
 

4.  Mikami no maneki ni kotaete ayume,

  Mikami o aisuru kodomo ni sodate.


戻る