73 主よ、平和のうちに

1.  Shu yo,heiwa no uchi ni yukasete kudasai.
  Okotoba doori ni,kono me de sukui o,

  Keiji no hikari o misete itadaki mashita.
 

2. Mazushii warera wa inochi no mikate o
  Itadaki,kokoro no ue o iyashi masu.
  Yorokobi yorokobe,manekareta mono to shite.
 

3. Shu no heiwa no uchi ni mutsumiau hito wa

  Kotoba to waza to de ai o tsutae masu.

  Ten no syokutaku ni manekareru sono hi made.
戻る