78 ‚킪Žå‚æA‚±‚±‚ɏW‚¢

1. Waga Shu yo, koko ni tsudoi
@ Shitashiku mikao aogi,
@ Waga subete shu ni yudane
@ Mimegumi o machinozomu.
2. Shu no kate tomo ni syokushi
@ Sakazuki tomo ni ukete,
@ Saga kokoro kiyomerare
@ Fukaki tsumi aganawaru.

3. Waga Shu yo,Shu no hoka niwa
@ Tasuke mo nozomi mo nashi.
@ Tada shu koso waga chikara,
@ Inoritsutsu motome yukan.

4DWaga tsumi,waga omoi o
@ Kiyomeshi Shu no chishio yo.
@ Shu no seigi mi ni matoi
@ Osorenaku susumi yukan.

–ß‚é