80 今 与えられる

1. Ima ataerareru pan to sakazuki to
  Kami no mikotoba o Shu yo,kansya shimasu.  

2. Kono shirushi ni yori heiwa  o atae,
  Syukushite  kudasai, hibi no inochi o.  

3.  Mikuni ni mesareta subete no seito to
  Musunde kudasai,ai no kizuna de.  

4. Anata ni tsukaeru warera o mamori,
  Kono yo ni mikuni o tatete kudasai.戻る