91 神の恵みゆたかに受け

1. Kami no megumi yutaka ni uke

 Kami no tami wa isami yuku.
 Reihai wa owatta, sono minori wa

 Shinjiru mono ni sazuke rareru.
 Kokoro no naka ni makareta sono tane
 Koudou no hana o, hirakaseru.
 Kami wa maneki, ai wa musubi,
 Mikuni no tame hatarakou.

2. Kami o sanbi shi, kansya shinagara

 Hibi no shigoto hatasou yo.

 Shinkou o wakachi aishi nagara

 Donna hito tomo kata o kumou.

 Megumi de sodate hikari de michibiki

 Minna o hitotsu ni shite kudasai.

 Subete no mono sanbi to kansya o

 Shu Kirisuto ni sasage you.


戻る