93-5C ̋F C

Ten no chichi
Watashitachi no chichi yo.
Mina ga agameraremasu youni.
Anata no kuni ga kimasu youni.
Mikokoro ga,
Ten to onajiku chi de mo okonawaremasu youni.
Kyou no pan o kyou oatae kudasai.
Watashitachi no oime o oyurushi kudasai.
Watashitachi mo oime o yurushiai masu.
Watashitachi o yuuwaku ni ochiirasezu,
Kaette, akukara osukui kudasai.
Kuni mo chikara mo sakae mo kagirinaku anata no mono desu.
Amen


߂