94 わが主よ、すべてを

1.Waga Shu yo,subete o ukeiremase.
  Misoba o hanarezu ware wa tsukaen.


2.Jujika no mimegumi michiafurete,
  Shu ware ni,ware shu ni, arite ikuru.


3.Mitami ni kuwawaru sono shirushi ni,
  Megumi no abura o sosogi tamae.


4.Kono hi no chikai o, Shu yo, syukushite,
  Towa no inochi e to michibiki mase.


5.Chichi・Ko・Seirei no Kami no mina ni
  Sakae wa tsukisezu tokoshie made.


戻る