97 —rŽ”‚’‚Μ—rŽ”‚’‚ζ

1. Hitsujikai no hitsujikai yo, Shu Iesu@yo,
   Ima sasaguru waga inori ni
@ Kotae tamae, ai mote.


2. Kono shimobe ni amae tae, seirei.
   Mina ni yorite yoki hataraki
   Nasase tamae, waga Shu yo.


3. Mi o oshimanu hitsujikai to naru tame,
@ Asani yuuni Shu ni shitagai
   Yukase tamae, waga Shu yo.

4. Hitsujikai no Hitsujikai yo,waga Shu yo.
   Mayoi yukanu yoki hitsuji to
   Narase tamae, warera o.


–ί‚ι