103 主よ、いま二人は

1 Shu yo, ima futari wa
  Mimae ni tatsu,
  Makoto to ai to o  
  Wakeau tame.


2 Shu yo, ima futari o
 Hitotsu to nashi,
  Makoto to shitamae,

 Kono chikai o.

3 Yorokobi kanashimi,
 Ikiru kagiri,
 Syu yo, kono futari o
 Shukushi tamae.


戻る