106 ݑOɏW܂

1. 
Mimae ni atsumari tomo ni inoru
@ Warera no inori o okiki kudasai.

2. 
Hitotsu no inochi ga koko ni umare,
@ Kyoukai mo tomo ni yorokobimasu.

3.  Mite ni yudane masu kono osanago,
@ Shukushite kudasai,sono ayumi o.

4. 
Ataete kudasai,chie to chikara,
@ Hagukumi sodateru kono katei ni.

5. 
Kodomo o maneite aisareru Shu,
@ Omamori kudasai,ima mo itsumo.

߂