113 ɍKȐl
1.  Ikani saiwaina hito.
@ Mikotoba tsune ni shitagai.
@ Sakarau koe o shirizoke,
@ Tsumibito no michi ni yukazu,
@ Ogoru mono to wa kumazu,
@ Oshie o yorokobu hito.
2.  Sono hito wa mizube no mizu.
@ Mikami ni uruosarete,
@ Sono ha wa shiorezu shigeri,
@ Sono eda wa yoki mi musubi,
@ Harugoto ni hana ga saki,
@ Hi ni hi ni takasa o masu.
3.  Kami ni sakarau hito wa,
@ Furuwareru momigara ga
@ Kaze ni tobasareru you ni,
@ Sabaki ni wa taerarenai.
@ Kami wa shitagau hito no
@ Yuku michi miteorareru.

߂