117 _mʎ

1. 
Kami o shiranu mono kouman ni mo
@gKami wa naih to kokoro ni iu.
@Kami wa awarende chi o miwatashi,
@Shu o motomeru mono o sagasareru.
2. 
Hitobito wa subete shu ni somuite
@Tadashii mono nado hitori mo nai.
@Hitobito wa pan o kurau you ni
@Shu ni aru tamira o kuitsukusu.
3. 
Kami o osorenai jyaakuna mono,
@Mazushii hitobito shiitagetemo,
@Kami wa sono tami no mure ni orare
@Sakedokoro to nari,sukui to naru.
4.  Aa Shu yo,warera no koe o kite,
@Ataete kudasai,kaihou no hi.
@Shu ga tsuretekaeru sono toki niwa
@Torawareta hito wa iwai odoru.

߂