124 A킪
1. Shu yo,waga tamashii wa anata o nozomu.
@ Shu ni tanomu mono wa haji o ukenai.
@ Azamuku mono no ogori o kudaite
@ Tadashii michi o yukasete kudasai.
2. Shu yo,anata koso wa kawaranu nozomi.
@ Wakai hi no tsumi o omoiokosazu
@ Towa ni kawaranu awaremi no yue ni
@ Shu yo,mikokoro ni todomete kudasai.
3. Shu wa megumifukaku, tadashiku imashi,
@ Tsumibito ni michi o shimeshi michibiku.
@ Shu yo, mina no tame ni tsumifukai ware o
@ Awaremi ni yori yurushite kudasai.
4. Shu o osoreru mono megumi o ukete
@ Erabubeki michi o Shu ni shimesareru.
@ Sonoko mo mago mo megumi o uketsugi,
@ Shu no keiyaku no okugi o yorokobu.
5. Wama ni ashitorare mogaku waga mi o
@ Tokihanatsu Kami ni waga me o sosogu.
@ Kodoku ni nayamu kokoro o iyashite,
@ Tsumi o torisari tasukete kudasai.
6. Nao teki wa mashite fusei ga kakomu.
@ Isuraeru wa matsu,Kami no aganai.
@ Katai nozomi to massuguna kokoro de
@ Shitagau mono o omamori kudasai.
߂