129 ̖]݂

1.  Watashi no nozomi wa tada shu ni aru.

Watashi no sakebi o Kikareru kata ni.

2.  Shu wa horobi no ana,doronuma yori

Watashi o hikiage iwa ni tataseru.

3.  Atarashii sanbi to kansya no uta,

Shu wa sazukerareru kono kuchibiru ni.

4.  Ika ni saiwaina koto darou ka.

Tada shu o osorete utau hito wa.


߂