130 涸れたる谷間に
1.Karetaru tanima ni mizu o motomete
 Aegi samayou shika no gotoku ni
 Waga tamashii wa Kami o motomuru.
 Mikao aogu hi wa itsu ikanaru hi ka.

2.Kono yo no hitobito ware o kakomite,
 Azakeri nonoshiri taemanaku iu.
 “Omae no Kami wa doko ni iruka”to.
 Tada namida nomi ga higoto no waga kate.

3.Omoeba natsukashi sugisarisi hibi.
 Yorokobi utaite matsuri ni tsudoi,
 Mimae ni fushite kansya o sasage,
 Mikami o tataeshi syukufuku no hibi yo.

4.Ima,waga tamashii urei ni shizumu.
 Oonami todoroki ware o koe yuku.
 Naniyue Kami wa inori o kikazu,
 Kurushimu wagami o wasure mihanasuka.

5.Naniyue unadare omoi midarete,
 Naniyue umekuka,waga tamashii yo.
 Tada machinozome iwanaru Kami o,
 Sono mikao koso ga waga sukui nareba.

戻る