133 み神は避けどころ

(tousyou)
  Mikami wa sakedokoro,waga toride.


1. Mikami wa seigi no michi e okuridashite

  Warera ni yuuki o atae tasuke rareru.


2. Kurayami to kyoufu no naka kibou no ou ga

  Warera to tomo ni iru nara osore wa nai.


3. Subete o shihaisuru Shu wa sukui no Kami.
  Mazushii mono o mamorare tasuke rareru.

4. Zennou no Shu naru Kami wa kaihou no Shu.

  Warera wa Shu ni yoritanomi,aganawareru.


戻る