139 _
1. Kami ga watashitachi o awaremi,syukushi mikao no
@kagayaki o watashitachi ni mukete kudasaimasu youni
2. Anata no michi ga kono chi shirare misukui
@ o subete no tami ga shiru tameni.

3. Kami yo,subete no tami ga anata ni kansya
@o sasagemasu youni.

4. Subete no tami ga kozotte anata ni kansya
@o sasagemasu youni.

5. syokoku no tami ga yorokobi iwai yorokobi
@ utaimasu youni.

6. Anata ga subete no tami o kouhei ni sabaki konochi
@ni oite syokoku no tami o michibikare masu youni.

7. Daichi wa sakumotsu o minorase mashita.Kami,
@watashitachi no Kami ga watashitachi o syukufuku
@shite kudasaimasu youni.
 
8. Kami ga watashitachi o syukushi chino hate ni
@itaru made,subete no mono ga Kami o osoreuyamaimasu
@youni.

߂