141 主よ、わが助けよ

1.Shu yo,waga tasuke yo,itsu no yo nimo
  Arashi no naka naru waga kakurega.

2.Tada tsuyoki mite ni sasae rarete
  Mitsubasa no kage ni yadoru warera.

3.Tenchisouzou no sono saki yori
  Kawarinaki kami wa tokoshie nari.

4.Warera no inochi wa hakanaki mono
  Asatsuyu no gotoku kiesaru nari.

5.Waga me o tadashiku kazoe sasete,
  Chie aru kokoro o esase tamae.


戻る