150 AȂ̐
iTousyoujSyu yo anata no seirei o sosoi de,
@@@@@ Ti no omote o ara ta ni site kudasai.
1.Syu yo miwaza wa ika ni obitada sii koto ka.
@Anata wa subete o tie ni yotte nasi togera reta.
@Ti wa otukuri ni natta mono ni mitite iru.
@Watasi no tamasii yo, tataeyo Syu o.
2.Tukura reta mono wa subete anata o aogi
@Toki ni ouzite tabemono o kudasaru no o matu.
@Anata ga oatae ni naru mono o atume,
@Mite yori ukeru mono de mitasa reru.
3.Mikao o kakusare reba subete no mono wa osore,
@Anata ga iki o tori sareba,
@watasi tati wa iki taete, moto no tiri ni kaeru.
4.
Inoti aru kagiri watasi wa Syu ni mukatte utai,
@nagara eru kagiri, Kami ni home uta o utaou.
@watasi no omoi ga Syu ni yorokoba reru youni
@watasi wa Syu ni yotte yorokobi iwau.

߂