151 主をほめたたえよ

1.Shu o hometataeyo.
 Subete no hitobito.
 Kokoro o tsukushite,
 Sasageyo.Kansya o.
 Shu,warera o erabi
 Mimegumi o tamou,
 Kirisuto ni arite.


2.Shu no itsukushimi wa
 Tshune ni kawari naku,
 Tsukisenu makoto wa
 Michikara ni afure,
 Oi mo wakaki omo
 Syukufuku shi tamou.
   Tataeyo,Hareruya.


戻る