154 みことばはわたしの喜び
(Tousyou)
    Mikotoba wa watashi no yorokobi.

Shikaisya) Ikani saiwaina koto desyou.

        Mattaki michi o fumi, Shu no rippou ni ayumu hito wa.

Kaisyuu) Ikani saiwaina koto desyou.

   Shu no sadame o mamori,kokoro o tsukushite sore o
   tazune motomeru hito wa.

Shikaisya) Shu yo,anata no itsukushimi to sukui ga

      Oose no toori,watashi o otozuremasu youni.

Kaisyuu) Watashi o hazukashimeta mono ni kotaesasete kudasai.
   Watashi wa mikotoba ni yoritanonde imasu.
(Tousyou)

Shikaisya) Iyashimerareta no wa watashi no tame ni yoi koto deshita.

    Watashi wa anata no okite o manabu youni narimashita.

Kaisyuu) Anata no kuchi kara deru rippou wa watashi ni totte
   Ikusen no kingin ni masaru megumi desu.

Shikaisya) Anata no mikotoba wa,watashi no michi no hikari

    Watashi no ayumi o terasu tomoshibi.
Kaisyuu) Mikotoba ga hirakareru to hikari ga sashiide

   Muchina mono nimo rikai o atae masu.

(Tousyou)

Shikaisya) Shu yo,watashi no sakebi ga mimae ni todokimasu youni.
    Mikotoba o arugamama ni rikaisasete kudasai.
Kaisyuu)  Watashi ga kohitsuji no youni ushinaware,mayoutoki

    Douka anata no shimobe o sagashite kudasai.

    Anata no imashime o watashi wa kesshite wasuremasen.
(Tousyou)
戻る