156 目を上げ、わたしは見る
1. Me o age, watashi wa miru,yama yama.
   Tasuke wa dokokara kuru,watashi ni.
   Ten to chi o tsukurareta
  Mikami no moto kara kuru.

2. Miyo,shu wa yukubeki michi shimeshite,
   yoromeku yowai ashi o sasaeru.
   Shu wa tsuneni Madoromazu
   Nemurazu, tami o mamoru.

3. Anata o mimamoru kata,mikami wa,
   Anata o tsune ni oou migi no te.
   Hiru wa taiyou, yoru wa tsuki
   Anata o kurushimenai.

4. Mikami wa wazawai mina toozake
  Anata no  tamashii o mo mimamoru.
   Tabidatsu hi,kaeru hi mo,
   Ima yori tokoshie made.


戻る