164 バビロンの流れの

1. Babiron no nagare no hotori ni suwari,

  Nageki to namida ni shion o omou.
 

2. Hosyuu no kurushimi ataeta tami wa

  Warera no motometa,shion no uta o.
 

3. Azakeri tanoshimu ikyou no tami ni

  Doushite homeuta utaeru mono ka.
 

4. Kishibe no yanagi ni tategoto kakete,

  Nageki to namida no tsukihi wa sugita.
 

5. Waga Shu yo, hitasura anata o shitau

  Seinaru mitami o tasukete kudasai.戻る