166 主は、わたしを究め
1.Shu wa watashi o kiwame,
 Suwaru mo tatsu omo,
 Ayumu mo fusu omo,
 Anata wa shiri tamou.

2.Shu yo,anata wa imasu.
 Ten no hate, chi no hate
 Yomi ni kudaru tomo,
 Mite mote michibiku.

3.Unabara no kanata ni
 Watashi ga sumu tomo,
 Shu no migi no mite wa
 Watashi o sasaeru.

4.Shu wa subete shiri tamou,
 Haha no tainai ni
 Watashi o kumitate,
 Tsukurareta hi omo.

5.Shu yo watashi o kiwame,
 Mayoeru kokoro o
 Tokoshie no michi ni
 Michibikase tamae.
戻る