167 天にいます神よ

1.  Ten ni imasu kami yo,watashitachi wa
  
Shu no na o tataete tomo ni utau.
2.  Sono mite no waza o kataritsuide

  
Chiisana kokoro ni wa kiwamegatai.
3.  Anata no miwaza o kataritsuide
  
Higoto ni yo goto ni nobetsutaeyou.
4.  Anata no hikari wa hiru no you ni,
  Sekai no subete ni michiafureru.

5.  Shu no tsuyoi chikara sono miwaza o
  
Kokoro ni kazoete tatae utau.
6.   Anata no syuken wa tokoshie made,
  Anata no mikuni wa yoyo ni tsuzuku.

(ayouei)

  
Chichi.Ko.Seirei no ounaru Kamini,
  
Itsumo kawarazu ni misakae are.

戻る