168 天にいます神よ
1. Ten ni imasu Kami yo,watashitachi wa
  Shu no na o tataete tomo ni utau.
2. Anata no mimune wa megumi ni tomi
  Sabaki no toki nimo ai afureru.
3. Megumi mo yutaka ni chi no subete o
  Oboete awaremi,michibikareru.
4. Kuzuoreru hito o sasaerarete,
  Yowai ashidori o michibikareru.

5.  Chi ni aru subete ni hibi no kate o
  Sazukete,anata wa hagukumareru.

6.  Mite o sashinobete,watashitachi no

  Inori to negai ni,kotae rareru.
7.  Chi ni sumu hito mina koe mo takaku,
  Kokoro kara utaou,sanbi no uta o.
(eisyou)
  Chichi.Ko.Seirei no Shu naru Kami ni,
  Itsu mo kawarazu ni misakae are.

戻る