169 ハレルヤ。主をほめたたえ
1. Hareruya. Shu o hometataeyo,takarakani utae.
 Waga kokoro yo,hitasura ni Shu no mina o tataeyo.
 Inochi aru kagiri ware wa Shu o agamen.
 Hareruya,hareruya.
2. Yo no chikara to homare to ni yoritanomu nakare.

 Hito no kora wa hokoru tomo subete wa sari yuku.
 Tada Shu koso sukui,tada Shu o motomeyo.
 Hareruya,hareruya.
3. Sachinaru kana,tajirogazu Shu ni tayoru mono wa,
 Yakobu no Kami, hitasura ni machinozomu mono wa,
 Ametsuchi tsukurishi Chikara no miKmi o.
 Hareruya,hareruya.
4. Shiitagerare nayamu mono, ue kawaku kora yo,

 Yami no naka ni uzukumaru torawareshi tami yo.
 Seigi no miKami wa tokihanachi tamawan.
 Hareruya,hareruya.
5. Itsukushimi ni miteru Shu wa kokoro ni tometamou.
 Kiryuu no tami,nageku kora, kuzuoreshi haha o,
 Nagusame hagemasu ai no Shu tataeyo.
 Hareruya,hareruya.
6. Ooinaru wa Shu no miwaza,sono mina wa kiyoshi.
 Kami no kora yo,yorokobite iza,tatae utae.
 Chichi・Ko・Seirei no hitori no miKami o.

 Hareruya,hareruya.
戻る