174 あがめよ、わが魂

1. Agameyo,waga tamashii,
  Idaina Shu no megumi o.
  Yorokobe,waga kokoro yo,
  Sukuinushinaru Kami o.
2. Shiraseyo,Kami no mina o,
  Idaina sono miwaza o.
  Itsuno yo mo kagayakeru
  Kiyoku toutoki mina o.
3. Shiraseyo,Kami no shihai,
    Idaina sono misakae.
    Ogori wa uchikudakare
    Uetamono wa mitasareru.
4. Shiraseyo,Kami no kotoba,
  Fukai Kami no jiai o.
  Shiraseyo,waga tamashii,
  Towa ni kawaranu ai o.


戻る