187 よろこびの歌で

1. Yorokobi no uta de waga Shu o tataeyo.
  Farao no sensya o shizumerareta Shu o.

2. Subete no teki kara omamori kudasaru

  Shu wa watashi no uta, watashi no chikara da.


3.   Shu koso ooinaru Shu,watashi no sukui da.

  Utagoe awasete waga Shu o tataeyo.

戻る