189 ちいさいこどもの

1. Chiisai kodomo no Samueru wa,

  Kamisama no yobu koe kiki mashita.

  “Samueru yo,Samueru yo.


2. Chiisai koe de kyou mo mata,
  Kamisama no yobu koe kikoemasu.
  Boku no namae mo,watashi no mo.


(owqarini)
    
   Shimobe wa kikimasu.

   Shu yo,ohanashi kudasai.

戻る