195 まかれた種

1.Makareta tane shizuka ni ochi,
  Me o fuki ha o dashi,minori o musubu yo.
  Tane ga sodatstuyoi daichi yo.

2.Inochi no tane,Shu no mikotoba,
  Kokoro ni uke ire,Yutaka ni sodateyou.
  Shu yo,watashi o yoi daichi ni.

3.Ishi o nozoki kusa o nuite
  Kokoro o tagayashi,mikotoba o ukeyou.
  Warera wa Shu no yoi daichi yo.


戻る