196 主のうちにこそ
1.Shu no uchi ni koso yorokobi ari.
 Heiwa motomete Shu ni ikiyou.
 Fuan hisoka ni semaru tomo,
 Heiwa Shu ni ari,yuruganai.

2.Shu no uchi ni koso ai ga sodatsu.
 Kibou motomete Shu ni ikiyou.
 Zetsubou oshiyose koyou tomo,
 Kibou Shu ni ari,yuruganai.

3.Shu no uchi ni koso inochi ga aru.
 Mikuni mezashite Shu ni ikiyou.
 Kurai shi no kage oou tomo,
 Inochi Shu ni ari,yuruganai.

4.Shu no uchi ni koso subete ga aru.
 Shu Iesu wa inochi, Shu Iesu wa michi,
 Shu koso aganai, waga sukui.
 Warera Shu ni ari,yuruganai.

戻る