207 ほめよ主を

1.  Homeyo Shu o,warera Shu no tami,

 Utagoe to kokoro awase,

 Shu wa warera o saishi to shite

 Manekareru.

2.  Kono ie de warera wa ikou.

 Sakedokoro,manabi no bayo.

 Donna hito mo mukae ireru

 Shu no ie yo.

3.  Kono hi koso yorokobi utae.

 Souzou no hi yo,fukkatsu no hi,

 Seirei no hi yo,ten no utage

 Chi ni naru hi.

4. Sasageyou,pan to sakazuki.

 Shu wa syukushi atae rareru.

 Kuchinu mikate Shu no inochi ni

 Azukarou.

戻る