213 ݐ_
1. Mikami o tataeyo, sabishiki koyoi mo
@@Michikara no moto ni mikaamori tamou Shu o.

2. Subete no ayamachi kono hi mo yurushite,
@ @Kokoro yasurakani nemurashime tamae.

3. Shu no te ni kono mi o yudanete nyasurai
@ Samete wa isamite miwaza ni isoshiman.

4. Nemurenu yowa ni wa mikuni o omoite,
@ Kuraki no chikara ni uchikatase tamae.

5.  Yo no tabi owarite wakare o tsuguru hi,
@Sakae no asa ni yobisamashi tamae.

6. Tataeyo, Shu no tami, mitsukai to tomo ni,
@ Megumi ni afurere, Chichi. Ko. Seirei o.

߂