219 [
1. Yuuhi ochite sora kuraku,
   Tori mo su e to kaeru koro,
   Hoshi wa samete hana nemuri,
   Kyo wa sariyoku Yoru wa kinu. 

2. Iesu yo, koyoi yo mo sugara
   Mifutokoro ni yasumasete,
   Kagayakashiki misugata o
   misase tamae, yumeji nimo. 

3. Namiji kayou funabito mo,
   Yukinayameru tabibito mo,
   Mezasu kata e tomonaite
   Tsukase tamae, yasuraka ni. 

4. Kuraki yoru wa mitsukai no
   Tsubasa o mote ooi tsutsu,
   Mimune ni sou mono to shite
   Samashi tamae, waga Kami yo.

߂