225 すべてのものらよ

1.Subete no monora yo,tsukurinushi o,
 Koe mo takaraka ni hometataeyo.
 Sono uta chijyou no subete o mitashi,
 Arashi mo Mikami no waza o utau.

2.Todoroku unabara, saezuru tori,
 Mikami no chikara o tatae utau.
 Warera mo mimae ni chikazuki susumi,
  Tategoto hibikase misakae homen.

3.Tada Shu no mimune o tataeru toki,
 Utagoe kono chi ni afururu toki,
 Kono yo no omoi wa kiete ato naku,
 Warera no kokoro wa yorokobi mitsu.


戻る