228 ‘’‚θ‚Κ‚΅‚Θ‚ιŽε
‚P. Tsukurinushinaru Shu, warera o terashite
@@Hito to narishi miko satorashime tamae.


2.@Shiniyuku sadame no warera o kaerimi,
@@Iesu wa ninai tamou,kurushimi mo tsumi mo.


3.@Yo no owari semari, hanamuko Kirisuto
@@Kagayaku sugata de warera@ni kitarinu.


4.@Ten to chi ni sumau subete no mono mina
@@Kokoro o hikukushi mikao ni hirefuse.

5.  Yagate kitaritamou sabaki no Shu Iesu yo,
@@Mikokoro o oshie shitagawase tamae.


(syouei) Chichi,Ko Mitama ni misakae wa towa ni.
@ @@@@Chichi ni aru gotoku,konoyo ni arite mo.
@@@@@@@@@@@@@@@    Amen.


–ί‚ι