233 ˂グ

1.
Takaku to o ageyo,iza mon o hirake.
@ Sukui to inochi o konoyo ni motarasu,
@ Sakae no kiminaru shu Iesu kitari tamou.
@ Hometataeyo,tsukurinushi o.
2. Sukui to seigi ni afuretamou Shu wa,
@ Nyuuwa o mi ni obi,awaremi o mite ni,
@ Warera no nageki ni owari o motarasu.
@ Hometataeyo,nagusamenushi.
3. Saiwainaru kana,Shu o mukauru machi,
@ Saiwainaru kana,Shu o yadosu hito wa.
@ Shu koso wa kagayaku yorokobi no taiyou.
@ Hometattaeyo,nagusamenushi.
4. Hirake,waga kokoro,shu Iesu o mukaeyo.
@ Seirei no miKami wa, yukute o shimeshite
@ Towa no syukufuku e warera o michibiku.
@ Kami no mina ni misakae are.

߂